Best things are always on the top shelf

/ Najlepšie veci sú vždy na hornej poličke

2012
C-print